اقتصادی

تورم کالاهای وارداتی در فصل پاییز ۴۷۸ درصد شد

پایگاه خبری توسعه برند، در فصل پاییز ١۴٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­ های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٠ برابر با ۴٧٨,٣ درصد بوده است.

گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل پاییز ١۴٠٠ (سال پایه = ١٣٩۵) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

در فصل پاییز ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل قبل، ۴٨, ۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١۴٠٠ (۶٣.٧ درصد) حدود ١۵.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١۴٠٠ (٨.٧ درصد) حدود ٣.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و…» (١.٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها» (۶٣.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها و …» (١.١- درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١۴٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۵, ٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١۴٠٠ (۴٨۵.۴ درصد) حدود ٣٩.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۴.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١۴٠٠ (۵٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیا چوبی، زغال چوب و ….» (٩.۶ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (۶۴٠.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (٠.٧- درصد) است.

تورم سالانه

در فصل پاییز ١۴٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٠ برابر با ۴٧٨, ٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١۴٠٠ (برابر با ۵١٣.٨ درصد) حدود ٣۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٠ برابر با ۵۵.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١۴٠٠ (برابر با ۵۴.٣ درصد) حدود ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیا چوبی، زغال چوب و …» (٩.۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (٧١۶.۴ درصد) است.

همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (٠.١- درصد) است.

منبع: مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا