اقتصادی

تشریح حمایت‌های دفتر توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری معاونت علمی از دانش‌بنیان‌ها

با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری کمک به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم جهت توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بوده، شناسایی موضوعات و چالش‌های راهبردی توسعه این شرکت‌ها می‌تواند به شـکل‌گیری رویکردهای جدید توسـعه زیرساخت منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، محمدجواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری یکی از رسالت‌های این معاونت را توسـعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های نوآوری خواند و افزود: بر همین مبنا توجه ویژه به گسـترش زیست‌بوم نوآوری با ظرفیت‌سـازی و توسـعه بسـترهای مـورد نیاز در سطح دانشگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و سایر نهادهای دارای پتانسیل به عنوان یکی از برنامه‌هـای محوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کشور قرار گرفته است.

وی، هدف از این برنامه را ایجاد ظرفیت مناسب در شکل‌گیری و توسـعه فعالیت استارتاپ‌ها، واحدها و مؤسسات فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشـور عنوان و خاطرنشان کرد: بدین منظور دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نـوآوری در راستای تحقق اهداف کلان معاونت علمی، فناوری و اقتصـاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در توسـعه نـوآوری، ضمـن توسـعه هدفمنـد ایـن زیرساخت‌های زیسـت بوم نوآوری در کشـور مشـتمل بر کارخانـه نوآوری، مرکز هم‌آفرینـی، مرکز نوآوری، مرکز رشـد، پارک علم و فناوری، شـتابدهنده، فب لب، فضای کار اشـتراکی، خانه خلاق و … افزایش و هدایت سـرمایه‌گذاری بخش خصوصـی بـه زیسـت‌بوم نوآوری کشـور را مورد توجه قرار داده اسـت.

به گفته صدری مهر در این دفتر، علاوه بر ایجاد و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به حمایت از توسعه کیفی، برنامه‌های محتوایی و توانمندسازی زیرساخت‌ها، جهت شکل‌گیری و توسعه کسـب و کارهای فناورانه و دانش‌بنیان پایدار توجه خاص شده اسـت.

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری ضمن اشاره به اینکه در راستای حمایت از توسعه کمی و کیفی زیست بوم نوآوری و شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش ‌بنیان پایدار، فعالیت‌های کلیدی در این دفتر شکل گرفت، اظهار کرد: این فعالیت‌ها با محوریت «ساماندهی و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز زیست‌بوم نوآوری، توانمندسازی، مهارت‌افزایی و انتقال تجربه بازیگران زیست بوم نوآوری، حمایت از برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها، شبکه‌سازی زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری، توسعه تعاملات و همکاری‌ها با سایر نهادها، ایجاد سامانه پایش زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری، توسعه زیست بوم نوآوری شرکتی، زیست‌بوم نوآوری در استان‌ها و زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

توانمندسازی بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور

صدری مهر، افزود: نیازسـنجی و هماهنگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشـی و مهارت‌های پایه‌ای کسـب‌وکار در قالب ۴۰ عنوان دوره آموزشـی بر اسـاس اسـتانداردهای جدید مهارتی، جهت توانمندسـازی کارشناسان و راهبران فعـال در زیسـت‌بوم نـوآوری اعـم از مراکـز نـوآوری، پارک‌های علـم و فناوری، کارخانه‌های نـوآوری، شـتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهـش و فنـاوری در سـال ۱۴۰۲ و برگزاری ۲۰ هزار و ۶۰۰ سـاعت رویـداد ویـژه توانمندسـازی کارشناسان و مدیران حوزه فناوری و نوآوری کشـور با همکاری پـارک علم و فناوری دانشـگاه صنعتی شـریف، پـارک علم و فناوری یزد و شـتابدهنده تریگ‌آپ در سـال ۱۴۰۲ از جمله اقداماتی است که در جهت توانمندسازی بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور انجام شده است.

توسعه زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان

وی در ادامه، تدوین اطلس اشتغال دانش‌بنیان بـرای کارکنان دانشی، چهار زنجیره اصلی خـودرو، معـدن، تجهیـزات پزشـکی و فناوری اطلاعات با هدف شناسایی مشاغل مورد نیاز حال و آینده کشـور (نیازهای دانشی)، شناسایی الزامات مشاغل دانشی و شناسایی مهارت‌های کاربردمحور مشاغل دانشی و همچنین نهادهای فعال در توسعه و توانمندسازی کارکنان دانشـی را از جمله فعالیت‌های توسعه زیست‌بوم اشتغال دانش‌بنیان خواند.

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در پایان به تشریح اهم تعهدات زیرساخت‌های مورد حمایت دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پرداخت و اظهار کرد: کاهش ۵۰ درصدی هزینه استقرار تیم‌ها در زیرساخت‌های حمایت شده (مراکز نوآوری، شتابدهنده و …)، کاهش ۵۰ درصدی هزینه دریافتی بابت خدمات اتاق تمیز از تیم‌های مستقر، کاهش پنج درصدی تملک سهام زیرساخت (سرای نوآوری) از تیم‌های مستقر، تهیه و تدوین RFP۱۰۰ و مدل‌سازی توسعه زیرساخت نوآوری در ۲۰ شرکت بزرگ کشور و آموزش و توانمندسازی راهبران تخصصی زیرساخت‌ها از جمله حمایتهایی است که دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری پیش برده است.

پایان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا