معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

اهداف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:

 • ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در کشور
 • ارتقای زیست بوم نوآوری و شتاب دهی اقتصاد دانش بنیان
 • تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع
 • گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مسأله محور

 

وظایف اساسی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:

 • ارتقا و تقویت فرآیند شتاب دهی به توسعه اقتصاد دانش بنیان در چارچوب قوانین، مقررات و اسناد بالادستی
 • ایجاد و تقویت زیست بوم نوآوری و تکمیل مولفه ها و حلقه های آن و تقویت زیرساخت های نهادی آن
 • حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور
 • حمایت از نوآوری و پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری
 • تقویت ارتباط میان موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
 • تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی با هدف افزایش تولید
 • رصد، پایش و حمایت از تحریک تقاضای محصولات فناورانه و دانش بنیان
 • ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان
 • اعتلای ارتباطات بین المللی فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی فناوری
 • ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه های اجرایی
 • ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور
دکمه بازگشت به بالا